កុំចុះចាញ់ជីវិត (ភាពយន្តជីវិត)-(Life Film)-[Sastra Film]

7 Просмотры
Издатель
លើលោកនេះគ្មានអ្នកណាដែលគេចផុតបញ្ហា ឬ មិនដែលជួបភាពឯកាឡើយ សំខាន់ខ្លួនយើង ជាអ្នករៀបចំ ត្រូវសើចច្រើនប៉ុណ្ណា យំសោកសៅយូរប៉ុណ្ណា?

សូមទស្សនា ភាពយន្តជីវិត រឿង #កុំចុះចាញ់ជីវិត ដែលជាភាពយន្តអប់រំក៏ដូចជាភាពយន្តដែលចង់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកដែលកំពុងជួបវិបត្តិក្នុងជីវិតហើយគិតថាឯកា ដូចតទៅ
Категория
Фильмы
Комментариев нет.